top of page
בני בית
הצטרפו לבני הבית שלנו ותוכלו להנות ממנוי חופשי חודשי המאפשר כניסה לכל השיעורים !
להכניס תנועה לחיי היומיום, לתת לעצמכם ולגוף שלכם מתנה. האפשרות לנוע בכל יום בשבוע.
  

עלות חודשית

360 ש"ח

חודש

340 ש"ח

3 חודשים

320 ש"ח

290 ש"ח

6 חודשים

10 חודשים

הערות:
- כניסה לסוג שיעור אחד ממגוון השיעורים- יש לברר עלות מול המורות.
- ההרשמה ליותר מחודש אחד הינה בתשלום מראש בלבד, ושיעורי המערכת עשויים להשתנות.
- במקרה של ביטול מנוי יש להודיע חודש מראש והתשלום יוחזר במלואו, בניכוי החודשים שנוצלו לפי מחיר חודשי מלא.
bottom of page